Gå tilbake til nettstedet

Ord fra Zazenkai: Still Sinn Sangha

Innledningsord fra zazenkai 22.01.2019

· Ord fra zazenkai

Stille Sinn Sanga, »SeiShin Så» på japanske, ble sist tirsdag en del av navnet vårt. Et navn som bærer visjonen, formålet, i Haugesund Zen Senter.
 

Et stille sinn, eller et klart sinn, er vår nøkkel praksis, zazen. Det å sitte i oppmerksomt nærvær, å betrakte øyeblikket, å betrakte seg selv.
 

Det finnes sannhet som er relativ, og det finnes sannhet som er absolutt.

Det «finnes» «meg» som er relativ, og det «finnes» «meg» som er absolutt.
Den relative oppstår og forsvinner i konseptualiseringen, i tankene, i definisjonen, i refleksjonen.

Den absolutte viser seg i stillheten, i et stille sinn. Et stille sinn er fri for konseptualisering, fri fra tanken, fri fra definisjonen. Et stille sinn reflekterer det absolutte, spontant, grenseløst og uten stengsler. Det er vår praksis i zazen, å våkne opp til det absolutte, og grenseløse.


Sangha, fellesskapet, er en av de 3 juvelene i buddhismen. Å søke gjenløselse i Sangha. Det er å erkjenne at vi er sosiale vesener, at vi trenger hverandre, i vår felles streben i zen praksis, i å nå det absolutte.


Det å ha et sted å komme til, hvor ingen ser rart på deg, hvor ingen stiller spørsmål om hvorfor du ønsker å være stille, hvor ingen synes du er rar fordi du sitter på en pute, eller en stol, vendt mot veggen, hvor alle verdsetter stillheten, hvor vennligheten og hjelpsomheten dominerer, hvor vi tør være oss selv, hvor vi tør være ærlige, hvor vi kan utfordre oss selv, er essensielt.


Det blir sted hvor vi kan slappe av, hvor zen praksis, spirituell praksis kan utfolde seg, og nettopp slik, gjennom denne praksisen, igjen realisere et slikt fellesskap.
 

Stille Sinn Sangha.

Kåei

Sei Shin Så ... kalligrafi av Såzen Osho

Stille Sinn Sangha.