Gå tilbake til nettstedet

Ord fra zazenkai: Å være opplyst er intimitet med alle ting

“Å være opplyst er å være intim med alle ting.“, sier mester Dogen i Shobogenzo. Intim med alle ting? Hvordan skal vi forstå hva Dogen sier her?

Han sa ikke: Å være opplyst er å lese den eller den boken. Eller at det er å lese den teksten eller den skriften, eller at det er å reflektere over, eller analysere det ene eller det andre. Selv om det i seg selv er svært interessant.

“Å være opplyst er å være intim med alle ting.“ Dogen var poet, og poesi er kunsten å si med ord det som ikke kan sies med ord. Dogen peker på en erfaring, en erfaring som ligger bortenfor ord, konsepter og tanker.

Har du vært ute i naturen og hatt en opplevelse, om enn bare for et kort øyeblikk, hvor alt “stod spesielt klart frem”, “ kom nær”, på en måte? Vi har gjerne brukt uttrykk som “jeg ble oppslukt i øyeblikket”. Tid og rom forsvant helt, og bevisstheten om “jeg” falt bort. Det var ingen tanke. Ingen refleksjon. Bare en “altoppslukende” opplevelse, som ettertid gav deg en sterk fornemmelse av “total enhet”. Kanskje en slik opplevelse i noen grad kan peke mot hva som menes “å være intim med alle ting”

En kan bruke mange ord på intim: å være nær, ikke adskilt, å være åpen, i dyp forståelse … og å være intim er noe som aktualiseres i øyeblikket, her og nå.


Øyeblikket her og nå trer frem et stille sinn, et klart sinn. Et stille sinn aktualiseres når mitt diskriminerende sinn, min refleksjon, bekymring, undring, optimisme, pessimisme, analyse faller bort. Et stille sinn aktualiseres når mine tanker om bra, dårlig, liker, ikke-liker, godt, vondt, om det ene eller det andre faller bort. Når det ikke lenger er noe stengsel eller barriere mellom subjekt og objekt, mellom “meg” og alle ting, når et stille sinn er aktualisert, omfavnes alle ting akkurat som de er. Det er å være intim med alle ting. Det er opplysthet.

Vi sier “Vær i ett med øyeblikket” eller “Lev i øyeblikket.“ Når vi praktiserer, når vi sitter i zazen, når et stille sinn er aktualisert, kan vi se at slike utsagn er en feilaktig eller umoden forståelse. Det er ikke noe som er “jeg” og noe annet som er “øyeblikket”, som skal være i ett med. Riktig forståelse er at “Jeg” og “Øyeblikket” er ikke 2. Øyeblikket er meg.

Dette forstås gjennom praksis, gjennom erfaring, ikke gjennom disse ordene. Zen praksis, zazen, er å aktualisere, øyeblikket her og nå. Det er å aktualisere det faktiske forhold, eller å se tingene akkurat som de er. Zazen er å være intim med alle ting. Zazen er i seg selv opplysning.

Kåei