Gå tilbake til nettstedet

VEIEN HJEM TIL ØYEBLIKKET

ÅNDEDRAG ETTER ÅNDEDRAG

· Ord fra zazenkai

 

Helt siden du ble født og helt frem øyeblikket hvor døden inntrer, har du med deg en port og vei tilbake til øyeblikket, her-nå

Helt uavhengig av hvilken sinnstilstand eller hvilken fortelling som for øyeblikket spiller seg ut i ditt sinn, så er denne porten med deg som en trofast og pålitelig vei hjem til øyeblikket akkurat slik som det er.

Så lenge du lever kan du finne veien hjem til øyeblikket via denne porten.
Denne porten er simpelt hen din egen pust. Pusten din er alltid her, nå

24000 ganger i døgnet puster du, og hvert eneste åndedrag er en vei hjem til øyeblikket

Når vi er ute på havet i stormen og alt er kaotisk og i bevegelse og usikkert, står fyrtårnet ubevegelig å lyse opp kursen hjem forbi skjærene og hjem til den trygge havnen

Når sinnet vårt er i opprør eller mørket spiller seg ut i vårt sinn, er pusten der, åndedrag for åndedrag, og viser oss veien hjem til øyeblikket, og ut av mørket

Så vær alltid i nærheten av pusten din, ikke ekslusivt fokuserende eller utestengende, ikke bare i formell meditativ praksis, men alltid i livet ditt! La den være med i din bevissthet, åndedrag etter åndedrag.

Så vil du alltid ha en forankring i øyeblikket, her-nå, din sanne natur.

KÅEI