Gå tilbake til nettstedet

Ord fra zazenkai: zazen

Fra leksikon: “Meditasjon er en samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand. “ Hvis vi legger denne definisjonen til grunn for meditasjon, er zazen IKKE meditasjon. Zazen er ikke en metode for å få en sinnstilstand av lykksalighet, eller av komplett “RO” eller uten en eneste tanke. Zazen er ikke et middel for å oppnå verken den ene eller den andre sinnstilstanden, men er bare det helt ordinære sinnet.

Zazen er KUN å sitte. Shikantaza. Uten at vi dikterer sinnet i en bestemt retning. Uten at vi å legge til noe spesielt. KUN å sitte, og la tingene være som de er. Å oppmerksomt betrakte det som er, øyeblikk for øyeblikk. Ingenting legges til. Ingenting trekkes fra.


Lyden av pusten, er bare lyden av pusten. Lungene som eser ut og trekker seg sammen, er bare lungene som eser ut og trekker seg sammen. Lukten av røkelsen, er bare lukten av røkelsen. Fuglen som synger utenfor vinduet, er bare fuglen som synger utenfor vinduet. Det er verken bra eller dårlig, rett eller galt.

Zazen er å gi opp. Å slippe taket. Å gi slipp på alle forestillinger, tanker, ideer, konsepter eller meninger. Det er å sitte uten forventninger, uten målsetninger. Zazen er å sitte i fullstendig aksept til alt som er. Zazen er åpenhet. Zazen er oppmerksomhet.

Når vi har gitt opp. Når vi har sluppet taket i alt. Når vi sitter uten forventning. Når vi ikke lenger har noen målsetning. Da er vi fri, og zazen selv blir til et genuint og oppriktig “spørsmål”, eller mysteri om du vil; Hva er det som puster? Hvem er det som hører den lyden? Hvem er det som lukter røkelsen? MEN ikke som et intellektuelt og eksistensielt spørsmål vi dveler med mens vi sitter, men sittingen selv, zazen, det er oss selv, som i stillhet sitter som spørsmålet. Som AItken Roshi sa, zen er ikke ikke å bringe klarhet i mysteriet, men zen er å gjøre mysteriet klart og tydelig; Hva er jeg?

Kåei