Gå tilbake til nettstedet

Ord fra zazenkai: Buddha's bursdag

Opphavet til praksisen vi gjør her i Haugesund Zen Senter - Stille Sinn Sangha kan (for enkelt hets skyld) dateres til et menneske som levde for ca 2500 år siden, nemlig den ærverdige Siddharta Gautama, mer folkelig kjent som Buddha, den oppvåknede. Vanligvis er en fødselsdag ganske enkelt en dato, men generelt i buddhistiske tradisjoner, markeres Buddhas fødsel på ulike datoer som varierer fra år til år, basert på første fullmåne dag i den sjette måneden etter den buddhistiske kalenderen. Takk og pris har de i vår tradisjon, sotozen, og alle japanske tradisjoner, gjort det enkelt og fastsatt markeringen av buddhas fødsel til 8. april. Det var i går, og i Japan kalles bursdagen for “Hanamatsuri”, som betyr “Blomsterfestival”. På denne dagen bringer folk med seg friske blomster til templene for å minnes Buddhas fødsel i en lund av blomstrende trær.
 

Det er betimelig og på sin plass og minnes mesteren som gjennom sitt liv og sin praksis, kunne gi verden en slik lære og praksis; Dharmaen. En stor gave, og selv om Siddharta er død nå, er han her fortsatt, aktiv og virkekraftig gjennom Dharmaen, hans lære, som studeres og praktiseres av estimert 535 millioner mennesker i verden i dag. En lære som er høyst levende og som har fått mange uttrykk, og som opp gjennom tidene er studert, praktisert og utviklet av mange mange generasjoner mennesker, patriarker og mestere. Men selv i dag er læren fundamentalt den samme som for 2500 år siden, og som springer ut fra Siddhartas påtatte livsoppgave, å forstå lidelsen, for å fri mennesket fra lidelsen, eller Dukkha som er et langt mer omfattende ord enn det norske ordet lidelse. Kjernen i hans lære ligger i det som er omtalt som de 4 edle sannheter. Sannheten om lidelsen, sannheten om lidelsens opphav, sannheten om lidelsens opphør og til sist sannheten om veien ut av lidelsen, praksisen. Dette vil jeg holde en dharma prat om ved en senere anledning.
 

Sotozen ordenen, som ble grunnlagt av Dogen Zenji på 1200 tallet, er fundert på Dharmaen, Buddhas lære, som alle tradisjoner. Selv om læren uttrykkes gjennom et annet språk, og dels nye lære begreper, så er læren er den samme, og praksisen i essens den samme. Den sittende meditasjon i zazen, er den samme som Siddharta selv praktiserte under Bodhi treet på det stedet hvor nå Mahabodhi tempelet er plassert i Gaya distriktet i India. Stedet hvor Buddha ble opplyst, og som nå er lagt til i UNESCO sin verdensarv liste.

 

Hvem var Siddharta Gautama? Selv om det er noe usikkerhet knyttet til Siddhartas liv er kanskje den vanligste fortellingen om Buddha at han var et barn født i en velstående, kongelig familie, omkring år 563 før vår tidsregning. Han var en prins som levde et velstående liv. Et liv i luksus skjermet fra vanskeligheter og lidelsen i omverdenen. En slik tilværelse vil ikke kunne fortsette og på et tidspunkt når han, som et nysgjerrig menneske, reiste ut fra denne beskyttede tilværelsen så han den lidelsen som var i verden. Dette gjorde enormt inntrykk på han, og når han var 29 år forlot han sitt liv som prins for å finne svar på lidelsen, å forstå lidelsen, eller dukkha. En livsoppgave som i dag har resultert i det vi i akademisk sammenheng refererer til som Buddhisme.

 

Det er med stor takknemlighet vi kan minnes en stor mester, takknemlighet for praksisen vi gjør hver tirsdag, og for at vi har en vei til oppvåkning eller erkjennelse av vår sanne natur. Gassho!