Gå tilbake til nettstedet

Absolutt og Relativ

· Ord fra zazenkai

Det finnes sannhet som er relativ, og det finnes sannhet som er absolutt.

Relativ sannhet oppstår og forsvinner i et tenkende sinn
I konseptualiseringen,
I definisjonen 
I refleksjonen
I synspunket
I tanken

Det «finnes» da et «meg» som er relativ, og det «finnes» «meg» som er absolutt.
Jeg tenker, altså er jeg sa Descartes. Et jeg som er fundert i tenkning. Et avgrenset og realtivt jeg.

Identiteten! Jente. Gutt. Norsk. Russisk. Mørk. Lys. Etnisk. Innvandrer. Utlending. Oss. De. Buddhist. Kristen. Muslim. Ateist. Veganer. Vegetarianer. Kjøttspiser. Heterofil. Homofil. Lovlydig. Kriminell. Pen. Stygg. Verdig. Uverdig. Elskelig. Uelskelig.

Et adskilt jeg. Deg kontra meg. Som må forsvares, eller bekjempes.

Et “jeg” som er fundamentet for uendelig lidelser.

Når jeg ikke tenker, hva slags jeg er det som sitter her? Før tanken, hvem er jeg?

Hva er det som ER hinsides tanken?


ZEN er å erkjenne det absolutte, vår sanne natur.
Det er det “ZEN studenten”, “studerer”
Det er til syvende og sist det oksen og gjeteren handler om

Det som ligger hinsides tanken.

Det som ligger hinsides ordene.

Det som ikke kan beskrives.

Det som ikke har noe navn.

Det som ikke ble ikke født.

Det som ikke vil ikke dø.

Det som er uten tid.

Det som er uten form.

Det som ER, NÅ, … alltid ER NÅ.


Studer det, erkjenn det.
Din sanne natur.

Kåei

PS: Hvis du vil få oppdateringer på fra denne nyhetsbloggen på våre hjemmesider, skriv inn eposten din under, og aktuelle nyheter og andre innlegg relatert til senteret vil bli sendt direkte til deg.