Gå tilbake til nettstedet

3 pilarer i ZEN praksis

· Ord fra zazenkai

Vår ZEN praksis bygger på 3 pilarer, 3 essensielle forhold, for å våkne til våre sanne natur

  • Stor tillit/tro
  • Stor tvil
  • Stor besluttsomhet.

Stor tillit er en urokkelig tro på, eller tillit til, at det er allerede noe fundamentalt i oss som er våkent, som alltid har vært våken, og at alle levende vesener har denne fundamentale våkne naturen. Selv om det er kanskje først nå når vi helhjertet og oppriktig, ser inn i oss selv, inn i vår egen natur, at vi begynner å ane det. At vi begynner å oppdage det som ligger hinsides refleksjon og tenkning, og med en stor tillit til at praksisen, læren og zen mesteren, hjelper oss å returnere tilbake til denne fundamentale naturen, og våkne opp til det som ER.

Stor tvil er ikke en intellektuell skeptisisme eller tvil, men i betyr at vi ikke "holder fast" i noe og "legger vekk" alt til det ikke lenger er noe mer igjen enn øyeblikket, som er, til jeg og annet ikke lenger er 2. Det er å legge vekk forestiller, ønsker, forventninger, målsetninger, konsepter, teorier, antagelser … ja til det ikke er igjen et støvkorn av tenkning, ikke engang om oss selv, eller om våken natur, ingenting. Det er med andre ord å helhjertet og med hele sitt vesen gå inn i denne praksisen, å gå tomhendt inn i hvert øyeblikk, og bare la tingenen være som de er.

Stor besluttsomhet er besluttsomhet i å fortsette praksisen uansett hva som dukker opp i “møte med oss selv”. Uansett hvilken drage som måtte vise seg foran oss, uansett hvilken hindring. Kanskje er det er frykt for å slippe taket i oss selv, for hva følger ? Uansett hvor høyt fjell, eller hvor dyp dal, vi skal over eller ned i, ligger det en stor besluttsomhet og pågangsvilje til å trenge gjennom alle illusjoner, til å praktisere til tåken letter. I lotus sutraen står det “For å møte vår sanne (buddha) natur, må vi være rede til å gi opp vår liv” …

Stor tillit, stor tvil, stor beslutsomhet …. “Hvis vi har alle disse 3 pilarene med oss i praksisen, sa Koun Yamada, så er sjansen større for å bomme på gulvet med hammeren, enn å ikke våkne til erkjennelsen av vår sanne natur”.

Så la oss praktisere, til vi våkner til fundamentale, sanne natur.

Kåei
PS: Hvis du vil få oppdateringer på fra denne nyhetsbloggen på våre hjemmesider, skriv inn eposten din under, og aktuelle nyheter og andre innlegg relatert til senteret vil bli sendt direkte til deg.