Return to site

Introduksjon til Zen 29. februar

29. august får vi igjen besøk av Zen buddhistmunk og -prest Såzen Kusano Larsen. Såzen Kusano Larsen har tilbrakt 13 år i Japan hvor han ble ordinert munk og prest. Dette er en gyllen anledning for å få innføring i Zen fra et menneske som har viet store deler av sitt liv til zen praksis og studier.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly