• VELKOMMEN TIL HAUGESUND ZEN SENTER

  Haugesund Zen Senter er et fellesskap på Haugalandet for zen og zen-buddhistisk praksis . Vi holder til i Hemmingstad kulturhus, og ønsker alle med interesse for zen praksis velkommen. Som senter eller sangha søker vi å være et fellesskap av mennesker som finner sammen i denne enkle og fundamentale zen praksisen. En zen praksis og lære fundert på læren og praksisen i soto-zen retningen.


  Stille Sinn Sangha
  "Haugesund Zen Senter - Stille Sinn Sangha" er vårt fulle navn, og Stille Sinn Sangha, eller "Sei Shin Så" på japansk, er et et navn som bærer visjonen og formålet for senteret. Et stille sinn, eller et klart sinn, er vår nøkkelpraksis i zazen. Zazen er å sitte i oppmerksomt nærvær, i stillhet, og slik åpne for å forstå oss selv, å gjenoppdage vårt opprinnelige ansikt, vår sanne natur. Sangha, et fellesskapet som finner sammen i senteret gjennom felles streben i praksis, i zazen og annen praksis, og i studier av læren i sotozen tradisjonen. Stille Sinn Sangha er et åpent, inkluderende, vennlig og hjelpsomt fellesskap her på Haugalandet, som nettopp gjennom praksisen, realiseres.

   

  Senterets formålsparagrafer er

  1. å være et zen buddhistisk felleskap på Haugalandet fundert på den tradisjon som ligger i Den Norske Sotozen Buddhistorden. 
  2. å være et sted for zen buddhistisk praksis, med særlig vekt på zazen praksis
  3. å være et åpent og inkluderende felleskap for alle mennesker på Haugalandet

  Sei Shin Så
  Stille Sinn Sangha

  Zen no Michi
  Zen veien

  Zazen - å sitte i
  Oppmerksomt nærvær

  Shikantaza
  Kun å sitte

 • AKTUELT / BLOG

  October 15, 2019 · Ord fra zazenkai
  September 30, 2019 · Ord fra zazenkai
  September 10, 2019 · Ord fra zazenkai
  September 3, 2019 · Ord fra zazenkai
  August 27, 2019 · Aktiviteter
  August 26, 2019 · Aktiviteter
  More Posts
 • DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHISTORDEN

  Vi er formelt tilknyttet Den Norske Sotozen Buddhistorden som er et registrert livssynssamfunn i Norge. All vår praksis og undervisning skjer i henhold til den praksis og undervisning som ligger inn under denne ordenen. Det vil si den japanske sotozen tradisjonen. Ordenen har sitt hovedsete i Bugakuji Zentempel i Kristiansand.

  Ordenen bistår senteret med en formell lærer i senteret, og per i dag er det Såzen Osho. Såzen er leder av ordenen og er residerende Osho i Bugakuji zentempel. Det var Såzen selv som sammen med broder Dåshu etablerte den norske sotozen ordenen i 2002, etter han returnerte fra sitt opphold i Japan. Såzen tilbrakte tilsammen 13 år i japan hvor han studerte ved Sojiji- og Saiyuji klostrene i Yokohama. Les gjerne mer om Såzen's bakgrunn og sotozen ordenen på deres hjemmesider www.sotozen.no. Når Såzen ikke er tilstede i senteret, er det senterets leder, Trond Jostein Kåei Pettersen, som er ansvarlig for undervisning og praksis i senteret.


  Bli medlem i den norske sotozen buddhistorden ?

  Flere medlemmer i senteret er også medlem i Den norske sotozen buddhistorden, og vi fasiliterer formelle innvielser i ordenen når Såzen er i Haugesund. Les mer om hvordan du blir medlem av den norske sotozen buddhistorden på ordenen sine hjemmesider www.sotozen.no

   

  Såzen Kusano Larsen Osho

  Såzen Osho er senterets lærer og kommer til Haugesund et par ganger i året for undervisning og for å lede retreats og sesshins i senteret.

 • AKTIVITETSPLAN

  Oversikt over aktiviter i senteret høsten 2019

  AUGUST 2019

  20.08-19:30 : Innføring Zazen / Kinhin

  20.08 -20:30 : Zazenkai
  27.08-19:30 : Zazenkai m/Oryoki

  SEPTEMBER 2019

  03.09-19:30 : Zazenkai

  10.09-19:30 : Zazenkai m/84P

  17.09-19:30 : Zazenkai

  24.09-19:30 : Zazenkai

  OKTOBER 2019

  01.10-19:30 : Zazenkai

  08.10-19:30 : Zazenkai

  15.10-19:30 : Innføring Zazen / Kinhin
  15.10-20:30 : Zazenkai

  22.10-19:39 : Zazenkai m/84P

  26.10-27.10 : Sesshin m/Såzen Osho

  NOVEMBER 2019

  12.11-19:30 : Zazenkai

  19.11-19:30 : Zazenkai m/84P

  26.11-19:30 : Innføring Zazen / Kinhin

  26.11-20:30 : Zazenkai

  DESEMBER 2019

  03.12-19:30 : Zazenkai m/Dharmaprat

  10.12-19:30 : Zazenkai

 • INNFØRING I ZAZEN & KINHIN

  Noen ganger i året avholder vi innføring i zazen og kinhin, sittende og gående meditasjon. Innføringen er en grunnleggende introduksjon til zen, og en praktisk innføring zen-meditasjon. Innføringen krever verken forkunnskaper eller spesielle ferdigheter, og alle er hjertelig velkommen. Det er heller ikke noe krav til medlemskap i senteret.

  Pris er donasjons basert på kr 100,- og kan eventuelt vippses til Haugesund zen senter. Det er plass til 10 stk på innføringen, og påmelding skjer via sms. Send "Innføring zazen " + dato + ditt navn til 97075750. Hvis det er noe du lurer på kan du ta kontakt med Kåei på 97075750 eller epost kaaei@outlook.com.

  AKTUELLE DATOER:

  20.08.19 - kl 19:30 - 21:30   

  15.10.19 - kl 19:30 - 21:30   

  26.11.19 - kl 19:30 - 21:30   

 • VIDEOER

  Dharmaprat - Mu Ichi Motsu

  Dharma-prat om tilknytining, Mu Ichi Motsu, på sesshin i Haugesund den 28. januar 2018 av eldstebroder Såzen Kusano Larsen

  Dharmaprat - Zen No Michi

  Dharma-prat om tilknytining, Zen no Michi ("zen veien"), på sesshin i Haugesund den 7. oktober 2018 av eldstebroder Såzen Kusano Larsen

  Dharmaprat - Sei Shin Så

  Dharma-prat om Sei Shin, Stille Sinn, på sesshin i Haugesund den 26. januar 2019 av eldstebroder Såzen Kusano Larsen

  Dharmaprat - Bodhi Day 2018

  Dharma-prat på Bodhi-day 2018 av Kåei

  Fra session 7. oktober 2018

  Glimt fra zazen under sesshin oktober 2018

  Fra session 26. Januar 2019

  Glimt fra zazen under sesshin januar 2019

  Julehilsen 2018

  2 års julehilsen 2018

  Fra Dogens Genjo-koan

  Lillian, Håun, Haugalandets første innviede kvinnelige buddhist innen sotozen-tradisjonen

  Zazenkai

  Klipp fra zazenkai, Oryoki

  Sho - Calligraphy

  Såzen Osho making Calligraphy - Samadhi

 • BLI MEDLEM

  Et medlemskap koster kr 950 for 1 år. Medlemskapet gjelder fra den dag kontingent betales og 12 måneder frem. For å bli medlem kan du betale inn årskontingent via vipps på vippsnummer #119970, eller ved innbetaling til kontonummer 3330.28.76318. Merk betalingen med "Årskontingent " og navnet ditt. Fyll så ut skjemaet under med din kontaktinformasjon.


  Som medlem kan du delta på alle våre ukentlige fellesmeditasjoner i zazenkai, og du får redusert pris på alle lengre arrangementer vi avholder (sesshin og zen-retreats). Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med Trond Jostein Kåei Pettersen på telefon 97075750 eller epost kaaei@outlook.com.

  Spannaveien 135
  97075750
 • LEDELSE OG STYRE

  Kåei

  Stifter & Leder

  Trond Jostein Kåei Pettersen
  Epost: kaaei@outlook.com

  Håun

  Styremedlem

  Lillian Marie Hansen
  Epost: lillianmariehansen@gmail.com

  Taii

  Med-Stifter & Nest Leder

  Henrik Kolsø Hansen

  Epost: henrik.kolstoe.hansen@gmail.com

 • OM ZEN

  Å skulle forklare hva Zen er i en bok eller en artikkel, eller å beskrive zen gjennom noen få definisjoner, er ikke mulig. Å forsøke å definere Zen er som å forsøke å beskrive smaken av honning til noen som aldri har smakt det. Du kan forklare teksturen og lukten av honning. Du kan sammenligne den med lignende mat. Men, honning er honning, så lenge du ikke har smakt den, har du ikke en sann forståelse av hvordan honning smaker. Eller i dette tilfellet: Zen.


  Zen er ingen teori, ide eller et stykke kunnskap. Det er ingen tro, dogme eller religion, men heller, en praktisk erfaring. Vi kan ikke intellektuelt omfavne Zen. Zendo’en, hvor vi praktiserer zazen, er ikke som Universitetet. Zen er erfarings basert praksis, ikke et konsept som kan intellektualiseres eller begripes med ditt intellekt. Informasjonen i denne lille teksten er kun ment å være et startpunkt mot forståelsen av zen.
   

  Zen er ikke en moralsk lære og siden den er uten dogmer, krever den ikke at man må å tro på noe. En sann spirituell vei forteller ikke hva folk skal tro på. Den viser heller hvordan man kan tenke. Eller i dette tilfellet: hvordan ikke tenke. Zen er ikke interessert i metafysiske teorier, men fokuserer helt og holdent på den tilstedeværende zazen praksisen. Zen er veldig enkelt. Det er faktisk så enkelt at det er vanskelig å få helt tak i hva det er.

   

  Zazen, som betyr sittende (Za) meditasjon (Zen), er kjernen i Zen Buddhismen. Uten den, ingen Zen. Zazen er en vei til oppmerksom tilstedeværelse og oppdagelsen av deg selv, din opprinnelige natur. Din Buddha natur. Det er erfaringen av å leve fra øyeblikk til øyeblikk, her og nå. Det var nettopp gjennom zazen praksis at Shakyamuni ble opplyst og ble en Buddha. Zazen er således en kilde til spirituell oppvåkning, som gjennom praktisering kan bli et fundament for hvordan alle handlinger i dagliglivet flyter, enten vi spiser, sover, puster, går, arbeider, snakker, tenker eller hva det skulle være.
   

  I stillheten i zendo’en sitt ned, og i ro la tankene være i fred. Fokuser på din stilling og holdning i zazen, pust og hold ryggen rett. Slipp tak i dine forestillinger om deg selv, ditt ego og la ditt sinn smelte vekk og bli ett med universet.

   

  Dette er Zen.

   

  Hyon Gak Sunim

  Hva er Zen? 
  En enkel, tydelig introduksjon til Zen, av den berømte amerikanske Zen-læreren,

  Kilde: Youtube

 • OM SOTOZEN TRADISJONEN

  Sotozen er en japansk variant av Zen som ble grunnlagt av Ehei Dogen Zenji i det 13 århundre. Zazen, eller sittende meditasjon, er kjernen i praksisen innenfor denne tradisjonen. Selve sittingen i seg selv er målet. Det er ingenting utover å sitte i zazen skal oppnås. Dette uttrykkes i det japanske uttrykket Shikantaza, som betyr kun å sitte. Det å søke Satori (opplysning) er ikke noe vi aktivt søker, men vi søker å oppleve hvert øyeblikk fullt ut. Mao å være oppmerksom og tilstede i enhvert øyeblikk og enhver handling her og nå.

   

  Sotozen er den største av de ulike zen tradisjonene og har ett universitet (Komazawa university), 33 klostre og ca 1600 templer tilknyttet seg rundt omkring i verden. Komazawa university har fakulteter innen Buddhisme, økonomi, juss, administrasjon, kunst, helse m.m.

   

  Gå tilbake til hovedmenyen

  å studere Zen er å studere seg selv,

  å studere seg selv er å sette seg selv til side,

  å sette seg selv til side er å bli opplyst av alle ting.

  Ved opplysning av alle ting, opphører grensene som skiller kropp og sinn i oss selv med alle andre.
  - Dogen

   

  Liv og død er av ytterste viktighet.

  Tid svinner raskt hen og muligheter tapes.

  Hver og en av oss må strekke oss mot å våkne opp.

  Våkn opp. Ta tak og kast ikke bort livet ditt.

  - Dogen

   

 • ORYOKI - RITUELT MÅLTID

  Det å innta et måltid er en særdeles viktig handling, og er i seg selv en praksis mot å erkjenne tomheten, det grenseløse, akkurat som i zazen. Oryoki og zazen er ikke to forskjellige ting.
   

  Oryoki, eller "mindfull eating", er et rituelt og stille måltid som tilberedes, serveres, mottas og inntas oppmerksomt og tilstedeværende. I stor takknemlighet for det utallige arbeid som har ledet til at maten er kommet fremfor oss, og med vår fulle oppmerksomheten i måltidet, tar vi oss tid til å oppleve ritualet og maten gjennom alle sansene; lukt, smak, lyd, konsistens, .. uten at vi diskriminerer, vurderer, liker eller ikke liker, ... og uten tanke om det ene eller andre.

  Oryoki betyr "a
  kkurat nok" og henstiller nøysomhet, og at vi ikke overspiser, men forsyner oss nok til at vår kropp klarer seg til neste måltid. Å spise er å anerkjenne sitt liv, og det er å anerkjenne andres liv.

  Taii

  Senterets kokk

 • 84P - Prostranering som praksis

  “Den som bøyer seg, og det som er bøyd til er begge i sin natur tomhet. Mitt og annens legeme er ikke to, jeg bøyer meg med alle vesener for å bli fri. For å manifestere det grenseløse sinnet og returnere til den grenseløs sannhet.”


  Å bøye seg eller å prostranere som praksis handler ikke om underkastelse eller tilbedelse, det er en enkel handling som symboliserer anerkjennelse, anerkjennelse av ditt liv, andres liv, anerkjennelse av alle levende og ikke-levende ting. Ingen eller ingenting eksisterer uavhengig av annet. Mitt og annens legeme er ikke 2. Alle fenomener er merket av tomheten, av grenseløsheten. Alle fenomener er i sin eksistens grenseløse og er grenseløst knyttet sammen med alt som er. Jeg bøyer meg med alle vesener for å bli fri og manifestere det grenseløse sinnet.

   

  84P som praksis er 84 fortløpende prostraneringer, en for hver av ZEN patriarkene som har kommet og gått. Antall er ikke viktig, 108 er kanskje mest vanlig, men repeterende prostranering som praksis er en kraftfull praksis som forener kropp og sinn. Sakte i løpet av de 84 prostraneringene returnerer kropp og sinn til en enhet, og skjærer gjennom alle slags sinnstemninger. Aggresjon. Tristhet. Lathet. Kropp og sinn blir klart og stille. Fundamentalt har denne praksisen akkurat samme retning som all praksis, å returnerer tilbake vår sanne natur, for forløsning av alle levende vesener fra lidelsen.

  En skarp og kraftfull praksis.

   

   

   

 • SHO - JAPANSK KALLIGRAFI

  Shodo, japansk kalligrafi, er en gammel og høyt ansett japansk kunstart. Sho er i sin form, i sin flyt av blekk, pensel, ferdighet, konsentrasjon og oppmerksomt nærvær, en zen praksis. Kunsten ligger i å utforme kalligrafien i linjer, form og rom, ... spontant og med et uforstyrret sinn, Mushin. Det er både en ferdighet og en kunstform, og krever mye øvelse for å mestres. Vi har sho som uformell praksis en gang i måneden, og ledes av Såtetsu.

  Såtetsu

  Ansvarlig for sho praksis

 • RESITERING AV SUTRA

  Resitering (chanting) av ulike sutraer, især hjertesutraen, er en av praksisene vi finner innenfor sotozen tradisjonen og alle andre buddhistiske tradisjoner. Resitering er felles høylesing av sutraer etter rytmen fra Mokugyo, og har i kraft av sin form en sterk "meditativ" karakter.

   

  Hjertesutraen er den mest kjente og resiterte av sutraer og den uttrykker "kjernen" i læren om Sunyata som en dialog mellom Avalokitesvara og Sariputra. Alle våre sesshins og zazenkai starter med resitering av hjertesutraen.

All Posts
×