• VELKOMMEN TIL HAUGESUND ZEN SENTER

  Haugesund Zen Senter er et fellesskap på Haugalandet for zen og zen praksis . Vi holder til i Hemmingstad kulturhus, og ønsker alle med interesse for zen praksis velkommen. Som senter eller sangha søker vi å være et fellesskap av mennesker som finner sammen i denne enkle og fundamentale zen praksisen.

  Stille Sinn Sangha
  "Haugesund Zen Senter - Stille Sinn Sangha" er vårt fulle navn, og Stille Sinn Sangha, eller "Sei Shin Så" på japansk, er et et navn som bærer visjonen og formålet for senteret. Et stille sinn, eller et klart sinn, er vår nøkkelpraksis i zazen. Zazen er å sitte i oppmerksomt nærvær, i stillhet, og se "inn" i oss selv, å gjenoppdage vårt opprinnelige ansikt, vår sanne natur. Sangha, et fellesskapet som finner sammen i senteret gjennom felles streben i praksis, i zazen og annen praksis. Stille Sinn Sangha er et åpent, inkluderende, vennlig og hjelpsomt fellesskap her på Haugalandet, som nettopp gjennom praksisen, realiseres.

   

  Sei Shin Så
  Stille Sinn Sangha

  Zen no Michi
  Zen veien

  Zazen - å sitte i
  Oppmerksomt nærvær

  Shikantaza
  Kun å sitte

 • FELLESPRAKSIS HØST 2021 (timeplan)

  Her er en oversikt over våre aktiviteter for høsten 2021. Alle er hjertelig velkommen, og du er velkommen til å komme å sitte med oss om du ikke er medlem. Hvis du har lyst til å prøve ZEN meditasjon og dette er noe nytt for deg, har vi jevnlig innføringer som vi anbefaler du blir med på, men du kan komme og bli med på våre fellesmeditasjoner. Ta kontakt med Kåei på telefon 97075750. Det meste av våre aktiviteter er i Lillesalen på Hemmingstad kultursenter, de er merket med (H). Klikk på aktiviten for å få opp mer informasjon.

 • INNFØRING I ZAZEN & KINHIN

  Noen ganger i året avholder vi innføring i zazen og kinhin, sittende og gående meditasjon. Innføringen er en grunnleggende introduksjon til zen, og en praktisk innføring zen-meditasjon. Innføringen krever verken forkunnskaper eller spesielle ferdigheter, og alle er hjertelig velkommen. Det er heller ikke noe krav til medlemskap i senteret.

  Pris er kr 200,- og kan vippses til Haugesund zen senter. Det er plass til 15 stk på innføringen, og påmelding skjer via sms. Send "Innføring zazen " + dato + ditt navn til 97075750. Hvis det er noe du lurer på kan du ta kontakt med Kåei på 97075750 eller epost kaaei@outlook.com.

  VI VIL HA DATOER FOR HØSTEN 2020 KLART TIL SENEST 10. AUGUST

  11.09 Innføring i ZEN, hos Sentrum Yoga

 • GLIMT FRA SESSHIN (RETREAT)

  Noen glimt fra sesshin, retreat, med Såzen Osho i Haugesund, januar 2020

 • DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHISTORDEN

  Vi er formelt tilknyttet Den Norske Sotozen Buddhistorden som er et registrert livssynssamfunn i Norge. All vår praksis og undervisning skjer i henhold til den praksis og undervisning som ligger inn under denne ordenen. Det vil si den japanske sotozen tradisjonen. Ordenen har sitt hovedsete i Bugakuji Zentempel i Kristiansand.

  Ordenen bistår senteret med en formell lærer i senteret, og per i dag er det Såzen Osho. Såzen er leder av ordenen og er residerende Osho i Bugakuji zentempel. Det var Såzen selv som sammen med broder Dåshu etablerte den norske sotozen ordenen i 2002, etter han returnerte fra sitt opphold i Japan. Såzen tilbrakte tilsammen 13 år i japan hvor han studerte ved Sojiji- og Saiyuji klostrene i Yokohama. Les gjerne mer om Såzen's bakgrunn og sotozen ordenen på deres hjemmesider www.sotozen.no. Når Såzen ikke er tilstede i senteret, er det senterets leder, Trond Jostein Kåei Pettersen, som er ansvarlig for undervisning og praksis i senteret.


  Bli medlem i den norske sotozen buddhistorden ?

  Flere medlemmer i senteret er også medlem i Den norske sotozen buddhistorden, og vi fasiliterer formelle innvielser i ordenen når Såzen er i Haugesund. Les mer om hvordan du blir medlem av den norske sotozen buddhistorden på ordenen sine hjemmesider www.sotozen.no

   

  Såzen Kusano Larsen Osho

  Såzen Osho er senterets lærer og kommer til Haugesund et par ganger i året for undervisning og for å lede retreats og sesshins i senteret.

 • BLI MEDLEM

  Et medlemskap koster kr 950 for 1 år. Medlemskapet gjelder fra den dag kontingent betales og 12 måneder frem. For å bli medlem kan du betale inn årskontingent via vipps på vippsnummer #119970, eller ved innbetaling til kontonummer 3330.28.76318. Merk betalingen med "Årskontingent " og navnet ditt. Fyll så ut skjemaet under med din kontaktinformasjon.


  Som medlem kan du delta på alle våre ukentlige fellesmeditasjoner i zazenkai, og du får redusert pris på alle lengre arrangementer vi avholder (sesshin og zen-retreats). Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med Trond Jostein Kåei Pettersen på telefon 97075750 eller epost kaaei@outlook.com.

  Spannaveien 135
  97075750
 • SANGHA etikette

  "Innvending" praksis: et stille sinn
  "Utvendig" praksis: vennlighet, medfølelse og kjærlighet

  I ZEN DOJO'EN

  • Kom ikke for sent til felles aktivitet. Kommer du senere enn oppstart og døren er lukket, går du inn under neste kinhin eller pause. 
    
  • Bruk løstsittende og tildekkende antrekk i nøytrale og mørke farger. Fortrinnsvis sorte. Bruk mørke strømper eller gå barføtt.
    
  • Vi går barfødt eller med mørke strømper i zendoen, sett sko og heng yttertøy fra deg utenfor.
    
  • Sett drikkeflaske utenfor eller på angitt sted. All inntak av væske skal skje under kinhin utenfor zen-dojoen.
    
  • Sett mobiltelefoner og andre elektroniske enheter på lydløs modus, eller skru dem av.
    
  • Ærend på toalett gjøres fortrinnsvis under kinhin, men om det må skje før, gå inn og ut av zen-dojoen stille og diskre.
    
  • Stopp og hils i døråpningen med samlede hender, gassho, når du går inn eller ut.
    
  • Ikke gå på innsiden av zabuton, adkomst til og fra din pute, skjer på utsiden av mattene, men unntak av dersom det pågår zazen med ansiktet utover. Gå da på innsiden av mattene til din pute.
    
  • Vær generelt omtenksom, stille og diskre. Beveg deg rolig rundt i zen-dojoen. Ikke løp. All prat og samtale skal foregå utenfor, lavmeldt og rolig.
    
  • Vi stopper foran zabuton og hilser stående i gassho før vi setter oss. Ved oppstart venter vi stående med hvilende hender til alle har kommet og avventer oppstart fra leder.
    
  • Vær iherdig i din praksis, gjennomfør praksis, form og ritualer oppmerksomt og helhjertet, ingenting er verdt å gjøre halvveis.
    
  • Hold alltid zabuton og zafu ryddig og oppstilt. Zabuton skal alltid være på linje. Papir legges under zabuton når det ikke brukes. Krage, teksthefte, briller, teppe legges bak på høyre side av zabuton.

  ALLTID

  • Ett stille sinn er fundamentalt, sett av tid til zazen. Gjør det til din praksis å forstå, gjennom et klart og stille sinn se tingene slik de er. Det er fundamentet i kultiveringen av sann visdom, medfølelse og kjærlighet.
    
  • Gjør det til din praksis å være oppmerksom og våken.  Å kultivere medfølelse er å være oppmerksom øyeblikk for øyeblikk på hva som foregår rett foran deg, og ta ansvar for det som foregår. Hjelp andre gjennom dine ord og handlinger.
    
  • Dine ord har kraft! Vær oppmerksom på din tale og gjør det til din praksis å tale på en sannferdig, hjelpsom, konstruktiv og oppløftende måte, og unngå tale og ordbruk som fremkaller konflikt, sinne, frustrasjon, sorg eller annen form for stress og lidelse hos andre. 
    
  • Gjør det til din praksis å kultivere ydmykhet. Ikke opphøy eller klamre deg til dine synspunkter og meninger. Det ødelegger din praksis. Legg dine personlige synspunkter til side.
    
  • Din tanke går forut ditt ord og din handling, vær oppmerksom på dine tanker og gjør det til din praksis å kultivere vennlighet, medfølelse og kjærlighet til alle og alt annet, og til deg selv.
    
  • Gjør det til din praksis å kultivere toleranse. Ikke døm andres ord eller handlinger, hen-se til deg selv.
    
  • Gjensidig avhengighet. Gjør det til din praksis å kultivere innsikt og forståelse av den gjensidige avhengigheten mellom deg og annet, levende og ikke levende, nært og fjernt. Streb etter en livsførsel som er i harmoni med og som ikke skader annet liv eller miljø. 
 • OM ZEN

  Å skulle forklare hva Zen er i en bok eller en artikkel, eller å beskrive zen gjennom noen få definisjoner, er ikke mulig. Å forsøke å definere Zen er som å forsøke å beskrive smaken av honning til noen som aldri har smakt det. Du kan forklare teksturen og lukten av honning. Du kan sammenligne den med lignende mat. Men, honning er honning, så lenge du ikke har smakt den, har du ikke en sann forståelse av hvordan honning smaker. Eller i dette tilfellet: Zen.


  Zen er ingen teori, ide eller et stykke kunnskap. Det er ingen tro, dogme eller religion, men heller, en praktisk erfaring. Vi kan ikke intellektuelt omfavne Zen. Zendo’en, hvor vi praktiserer zazen, er ikke som Universitetet. Zen er erfarings basert praksis, ikke et konsept som kan intellektualiseres eller begripes med ditt intellekt. Informasjonen i denne lille teksten er kun ment å være et startpunkt mot forståelsen av zen.
   

  Zen er ikke en moralsk lære og siden den er uten dogmer, krever den ikke at man må å tro på noe. En sann spirituell vei forteller ikke hva folk skal tro på. Den viser heller hvordan man kan tenke. Eller i dette tilfellet: hvordan ikke tenke. Zen er ikke interessert i metafysiske teorier, men fokuserer helt og holdent på den tilstedeværende zazen praksisen. Zen er veldig enkelt. Det er faktisk så enkelt at det er vanskelig å få helt tak i hva det er.

   

  Zazen, som betyr sittende (Za) meditasjon (Zen), er kjernen i Zen Buddhismen. Uten den, ingen Zen. Zazen er en vei til oppmerksom tilstedeværelse og oppdagelsen av deg selv, din opprinnelige natur. Din Buddha natur. Det er erfaringen av å leve fra øyeblikk til øyeblikk, her og nå. Det var nettopp gjennom zazen praksis at Shakyamuni ble opplyst og ble en Buddha. Zazen er således en kilde til spirituell oppvåkning, som gjennom praktisering kan bli et fundament for hvordan alle handlinger i dagliglivet flyter, enten vi spiser, sover, puster, går, arbeider, snakker, tenker eller hva det skulle være.
   

  I stillheten i zendo’en sitt ned, og i ro la tankene være i fred. Fokuser på din stilling og holdning i zazen, pust og hold ryggen rett. Slipp tak i dine forestillinger om deg selv, ditt ego og la ditt sinn smelte vekk og bli ett med universet.

   

  Dette er Zen.

   

  Hyon Gak Sunim

  Hva er Zen? 
  En enkel, tydelig introduksjon til Zen, av den berømte amerikanske Zen-læreren,

  Kilde: Youtube

 • OM SOTOZEN TRADISJONEN

  Sotozen er en japansk variant av Zen som ble grunnlagt av Ehei Dogen Zenji i det 13 århundre. Zazen, eller sittende meditasjon, er kjernen i praksisen innenfor denne tradisjonen. Selve sittingen i seg selv er målet. Det er ingenting utover å sitte i zazen skal oppnås. Dette uttrykkes i det japanske uttrykket Shikantaza, som betyr kun å sitte. Det å søke Satori (opplysning) er ikke noe vi aktivt søker, men vi søker å oppleve hvert øyeblikk fullt ut. Mao å være oppmerksom og tilstede i enhvert øyeblikk og enhver handling her og nå.

   

  Sotozen er den største av de ulike zen tradisjonene og har ett universitet (Komazawa university), 33 klostre og ca 1600 templer tilknyttet seg rundt omkring i verden. Komazawa university har fakulteter innen Buddhisme, økonomi, juss, administrasjon, kunst, helse m.m.

   

  Gå tilbake til hovedmenyen

  å studere Zen er å studere seg selv,

  å studere seg selv er å sette seg selv til side,

  å sette seg selv til side er å bli opplyst av alle ting.

  Ved opplysning av alle ting, opphører grensene som skiller kropp og sinn i oss selv med alle andre.
  - Dogen

   

  Liv og død er av ytterste viktighet.

  Tid svinner raskt hen og muligheter tapes.

  Hver og en av oss må strekke oss mot å våkne opp.

  Våkn opp. Ta tak og kast ikke bort livet ditt.

  - Dogen

   

 • ORYOKI - AKKURAT NOK

  Oryoki, eller "mindfull eating", er et stille måltid som tilberedes, serveres, mottas og inntas oppmerksomt og tilstedeværende. En praksis for å kultivere takknemlighet for maten og for det utallige arbeid som har ledet til at maten er kommet fremfor oss.

  Ordet Oryoki betyr "akkurat nok" og peker blant annet på det å kultivere en praksis for å bare spise akkurat så mye vi trenger. I praksisen søker vi å kultivere omtanke, respekt, ydmykhet, bevissthet og oppmerksomhet i måltidet. Når vi tilbereder maten, når vi serverer maten, når vi mottar eller forsyner oss av maten og når vi inntar maten. I hele måltidet.


  Å innta et måltid er å anerkjenne sitt liv, og, med praksis, er det også å anerkjenne andres liv.

  Taii

  Senterets kokk

 • 84P - Prostranering som praksis

  “Den som bøyer seg, og det som er bøyd til er begge i sin natur tomhet. Mitt og annens legeme er ikke to, jeg bøyer meg med alle vesener for å bli fri. For å manifestere det grenseløse sinnet og returnere til den grenseløs sannhet.”


  Å bøye seg eller å prostranere som praksis handler ikke om underkastelse eller tilbedelse av en gud eller en person, det er en enkel handling som symboliserer anerkjennelse, anerkjennelse av ditt liv, andres liv, anerkjennelse av alle levende og ikke-levende ting. Ingen eller ingenting eksisterer uavhengig av annet. Mitt og annens legeme er ikke 2. Alle fenomener er merket av tomheten, av grenseløsheten. Alle fenomener er i sin eksistens grenseløse og er grenseløst knyttet sammen med alt som er. Jeg bøyer meg med alle vesener for å bli fri og manifestere det grenseløse sinnet.

   

  84P som praksis er 84 fortløpende prostraneringer, en for hver av ZEN patriarkene som har kommet og gått. Antall er ikke viktig, 108 er kanskje mest vanlig, men repeterende prostranering som praksis er en kraftfull praksis som forener kropp og sinn. Sakte i løpet av de 84 prostraneringene returnerer kropp og sinn til en enhet, og skjærer gjennom alle slags kroppkarma og sinnstemninger; aggresjon, tristhet, lathet. Kropp og sinn blir klart og stille. Fundamentalt har denne praksisen akkurat samme retning som all praksis, å returnerer tilbake vår sanne natur, for forløsning av alle levende vesener fra lidelsen.


  En skarp og kraftfull praksis i seg selv, og som forberedelse mot zazen.

 • SHO - JAPANSK KALLIGRAFI

  Shodo, japansk kalligrafi, er en gammel og høyt ansett japansk kunstart. Sho er i sin form, i sin flyt av blekk, pensel, ferdighet, konsentrasjon og oppmerksomt nærvær, en zen praksis. Kunsten ligger i å utforme kalligrafien i linjer, form og rom, ... spontant og med et uforstyrret sinn, Mushin. Det er både en ferdighet og en kunstform, og krever mye øvelse for å mestres. Vi har sho som uformell praksis en gang i måneden, og ledes av Såtetsu.

  Såtetsu

  Ansvarlig for sho praksis

 • RESITERING AV SUTRA

  Resitering er meditasjon med lyd. Den er i seg selv en kraftfull meditasjon, men også en forberedelse mot den stille sittende meditasjonen (zazen). Resitering (chanting) av ulike sutraer og tekster, især hjertesutraen, er en av praksisene vi finner innenfor sotozen tradisjonen og alle andre buddhistiske tradisjoner. Resitering er felles høylesing av sutraer etter rytmen fra Mokugyo, og har i kraft av sin form en sterk "meditativ" karakter.

   

  Hjertesutraen er den mest kjente og resiterte av sutraer og den uttrykker "kjernen" i læren om Sunyata som en dialog mellom Avalokitesvara og Sariputra. Alle våre sesshins og zazenkai starter med resitering av hjertesutraen.

All Posts
×